توزیع و پخش

شرکت داروسازی آریا با هدف توزیع به موقع محصولات خود در سراسر میهن عزیزمان و در دسترس قرار دادن داروها برای کلیه بیماران با شرکتهای توزیع دارو ، همکاری نزدیک و صمیمانه ای دارد . عمده ترین آن ها شرکت توزیع داروپخش و شرکت محیا دارو را میتوان نام برد که نام و آدرس وب سایت شرکتهای توزیع کننده محصولات داروسازی اریا را در ذیل ملاحظه کنید: