دستاوردها و استانداردها

  • تولید انواع فرآورده های خشک شامل اشکال قرص و کپسول ، با پیشرفته ترین تکنولوژی در زمینه تولید این محصولات و مطابق با آخرین استانداردهای علمی معتبر برای تامین بخشی از نیازهای جامعه و همچنین صادرات .
  • درمان بیماران و افزایش امید به زندگی و ارتقاء سلامت انسانها و ایفای نقش موثر در چرخه درمان به عنوان یکی از گروههای تخصصی .
  • اجرای مسوولیت اجتماعی در راستای ایجاد زمینه اشتغال و تلاش جهت پویا نگه داشتن این بخش صنعتی در منطقه ، ضمن تضمین کار و فعالیت و امنیت شغلی برای پرسنل شاغل و فعالیت مستمر در امر حفظ محیط زیست .
  • سرمایه گذاری و مشارکت تجاری و افزایش سود سالانه و جلب رضایت سهامداران و شرکای تجاری.