قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت شرکت دارو سازی آریا ، می‌باشد.

مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت دارو سازی آریا ، می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت شرکت دارو سازی آریا اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.