سخن مدیر عامل

شرکت داروسازی آریا به عنوان یک مجموعه اقتصادی ، رضایت طرف های ذینفع و بهبود مستمر را ، سرلوحه فرآیندهای جاری و آتی خود قرار داده و در این راستا با برنامه ریزی راهبردی نسبت به یادگیری ، نو آوری و استفاده از آخرین دستاوردهای عملی ، اقدام نموده و حضور خود را در عرصه رقابت و توسعه پایدار گسترش میدهد .
مدیریت و کارکنان شرکت داروسازی آریا با رعایت قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های خود ، متعهدند که با حفظ سلامتی خود و جلوگیری از آلودگی و اتلاف منابع زیست محیطی ، محصولات شرکت را با بالاترین کیفیت ممکن تولید و عرضه نمایند .

مدیر عامل