آزمایشگاه

واحد کنترل کیفیت (آزمایشگاه) شرکت داروسازی آریا ، همزمان با تاسیس آن به بهره برداری رسیده است ، این واحد در فضایی به وسعت ۳۲۰ متر مربع احداث گردیده است و شامل بخش های :کنترل فیزیکی و شیمیایی، آنالیز دستگاهی و کنترل میکروبی میباشد. تعداد پرسنل شاغل در این آزمایشگاه ۲۲ نفر میباشد که شامل کارشناسان آموزش دیده با تحصیلات دکترای داروسازی، فوق لیسانس و لیسانس شیمی و میکروبیولوژی می باشد که با استفاده از جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی بر کیفیت مواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در فرایند تولید و محصولات تولید شده نظارت دارند و تطابق ان را با مراجع دارویی بین المللی نظیر فارماکوپه امریکا، انگلستان و اروپا کنترل می نمایند. همچنین آزمایشگاه های کنترل حین تولید ، در مجاورت بخش تولید بر روند تولید نظارت مستقیم دارند.

خلاصه فعالیت های واحد کنترل کیفیت

 • آزمایش فیزیکی، شیمیایی ومیکروبی مواد موثره دارویی ومواد جانبی
 • آزمایش مواد بسته بندی
 • انجام آزمایش های حین تولید
 • آزمایش محصول نهایی
 • آزمایش های پایداری
 • اعتباردهی روش های آزمایش
 • انجام کالیبراسیون تجهیزات، پایش محیط از لحاظ دما و رطوبت وآلودگی های میکروبی
 • واحد کنترل کیفیت آریا در سال ۱۳۸۸ موفق به دریافت پروانه آزمایشگاه های همکار و مجاز کنترل مواد و فرآورده های خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و دارویی و بیولوژیک از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شده است و در حال حاضر نیز یکی از این آزمایشگاه ها محسوب می شود.

  اهداف:

  واحد کنترل کیفیت شرکت داروسازی آریا با هدف نظارت و ارزیابی بر کیفیت محصولات تولید شرکت و بررسی مطابقت آنها با استانداردهای بین المللی و ملی فعالیت می نماید.