واحد تولید

واحد تولید در زمینی به مساحت ۴۳۰۰ متر مربع احداث شده و شامل واحد تولید ماده اولیه و دو واحد تولید محصول ساخته شده (آنتی بیوتیک و سایر داروها) می‌باشد. واحد تولید ماده اولیه مجهز به رآکتورها، مخلوط کن، خشک کن، سانتریفیوژ و سایر تجهیزات لازم برای سنتز ماده اولیه با کیفیت است. هر دو واحد تولید محصول ساخته شده مجهز به اتاق های توزین، خطوط تولید گرانول، دستگاه های پرس، روکش و سالن های بسته بندی و انبارهای محصول بینابینی است. واحد تولید با پیروی از اصول و استانداردهای GMP با سعی در ارتقاء سطح کیفی و کمی محصول خود نیاز قشر وسیعی از بیماران را تامین کرده است.