تحقیق و توسعه دارویی

واحد تحقیق  و  توسعه شرکت داروسازی آریا ، با سرلوحه قرار دادن خط مشی شرکت در تمامی مراحل عملکرد، نه تنها در طراحی و فرمولاسیون داروهای جدید، بلکه در اصلاح و بهینه سازی روش های تولید و بهبود کیفیت محصولات نقش عمده ای را ایفا می نماید.

اهداف واحد تحقیق و توسعه دارویی عبارتند از:

  • فرمولاسیون محصولات جدید به منظور تقویت سبد محصولات با توجه به توان تولیدی شرکت و نیاز بازار دارویی کشور.
  • اصلاح فرمولاسیون تولیدات جاری شرکت به منظور بهبود کیفیت محصولات و افزایش رضایتمندی بیماران.
  • رفع مشکلات احتمالی در روند تولید محصولات جاری به منظور رفع گلوگاه در خطوط تولید. این واحد با تکیه بر تجارب متخصصین همکار، امکان بهره گیری از منابع علمی بین المللی و در اختیار داشتن تجهیزات گسترده در واحدهای ذیربط در نظر دارد نسبت به فرمولاسیون محصولات جدیدی که ضمن برابری با محصولات مشابه معتبرترین کمپانی های خارجی، برآورنده نیازهای دارویی کشور نیز بوده و در عین حال از قیمت مناسب تری برای بیماران برخوردار است، اقدام نماید.