فلوکستین آریا ۱۰

فلوکستین آریا ۲۰
تیر ۷, ۱۳۹۶
فکتی جم ۳۲۰
آذر ۱, ۱۳۹۶

نام ژنریک :

فلوکستین ۱۰ میلی گرم

گروه دارویی :

ضد افسردگی

کاربرد دارو :

فلوکستین 10 میلی گرمی آریا یک مهارکننده اختصاصی باز جذب سروتین می باشد که در درمان افسردگی، وسواس و پراشتهایی عصبی مورد استفاده قرار می گیرد.

دانلود مشخصات دارو
3D-Fluoxetine-10-FA-P

دیدگاه ها بسته شده است