جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

افتتاح تصفیه خانه شرکت داروسازی آریا

شرکت داروسازی آریا در جهت پیشبرد اهداف زیست محیطی و کمک به عدم هدر رفت آب اقدام به تأسیس و افتتاح تصفیه خانه توسط جناب آقای دکتر محمد حسین بازگیر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در تاریخ 1395/11/17 نمود. ظرفیت ورودی این تصفیه خانه 60 متر مکعب در طول شبانه روز می­ باشد […]