جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نشریه داخلی واحد تحقیقات

نشریه داخلی واحد تحقیقات اریا فارم

سالهاست شرکت داروسازی آریا به تولید فرآورده‌های دارویی اقدام کرده است. در طی این سال‌ها محصولات مختلفی تولید شده و تکنولوژی متنوعی در ساخت آن‌ها به کار گرفته شده است . داروسازی آریا همواره سعی کرده است که از روش‌های جدید تولید و مواد اولیه روز استفاده کند. شاید برایتان شنیدن این موضوع عجیب باشد […]