داروسازی آریا

تولید کننده محصولات دارویی به شکل قرص و كپسول

شرکت داروسازی آریا پیشرو در تولید بسیاری از داروها به شکل قرص و كپسول در كشور بوده و همراه با پیشرفت امكانات و سرمایه، روند تولید با کیفیت را به سوی توسعه بیشتر سوق داده است. این شرکت اولین بار توسط گروهی از داروسازان فعال در صنعت داروسازی با نام لابراتوار گرامی پایه گذاری گردید و در سال ۱۳۶۱ ابتدا به نام شركت داروسازی ژنریک فارما و سپس به نام شرکت داروسازی آریا تغییر نام داد.


تاریخچه

محصولات

3D-Pantosec-40

پنتوسک

3D-Indomet

ایندومت

3D-Codamol-300-20

کدامول

3D-Aryafen

آریافن